JavaScripti >> Efekti s tekstom >> Vlak smrti


Opis:
Ta JavaScript vsak tekst spremni v stil vlaka smrti (roller coaster).

Primer:


Izvorna koda: