JavaScripti >> Efekti z ozadjem >> Disco ozadje


Opis:
Ustvari se super ozadje, ki spreminja barvo, kakor da bi bili v diskotu.

Primer:
Gotovo ste že ugotovili da se barva ozadja spreminja. 

Izvorna koda:

V "body" vrstico vstavite onload="disco()" (primer:  <body onload="disco()">), nato pa prekopirajte kodo kamor želite.