JavaScripti >> Linki >> Ob pritisku na tipko


Opis:
Ko pritisnete tipko "H" ali "h" se vam bo odprla nova stran (v primeru, ki je v kodi se vam bo odprla stran: www.smrkec.com, kar pa seveda lahko spremenite).

Primer:
Pritisnite tipko "H" ali "h" in odprla se vam bo druga stran. 

Izvorna koda: