JavaScripti >> Matematične stvari >> Bytes-Kb-Mb-Gb


Opis:
Kalkulator, ki vam pove kolikšno je število izbrane enote (b,Kb, Mb, Gb) v drugih enotah. To prikaže v okvirčku (message box).

Primer: 

Izvorna koda: