JavaScripti >> Ostalo >> Disco drsnik


Opis:
Ta disco drsnik spreminja svojo barvo kot luči v discotu, a ne le to, če vas utripanje moti ga lahko preprosto izklopite s pritiskom na link.

Primer:

Ugasni Prižgi

Izvorna koda:

Korak 1 :
Ta del kode vstavite v <head> del strani:

Korak 2:
Ta del kode vstavite v <body> del strani:

Korak 3:
Vaša <body> vrstica naj bi izgledala nekako takole:

<body onload="doTriStateRainbow()">