JavaScripti >> Ostalo >> Naslov okna se spreminja


Opis:
Ko se postaviti z miškinim kazalcem na napis se spremeni naslov (title) okna.

Primer:

Spremeni naslov (title)!

Izvorna koda: