JavaScripti >> Ostalo >> Omejitev znakov in vrstic v textarei


Opis:
S to skripto lahko omejite število znakov in vrstic v textarei. Lahko določite število znakov v vrsti, število vrst in število znakov. Prikaže pa tudi 2 števca, in sicer za preostalo število znakov in preostalo število vrstic..

Primer:znakov lahko še vnesete
vrstic lahko še vnesete

Izvorna koda:

Korak 1 :
Ta del kode vstavite v <head> del strani:

Korak 2:
Ta del kode vstavite v <body> del strani:


znakov lahko še vnesete
vrstic lahko še vnesete